Jak zarezerwować przewóz ładunków niebezpiecznych?

Przewóz ładunków niebezpiecznych musi być deklarowany co najmniej 24 godziny przed planowaną przeprawą promową. Należy zgłaszać wszystkie ładunki niebezpieczne, nawet te zapakowane w ograniczonych ilościach (Limited Quantity).

Przed rezerwacją należy przesłać nam dokument DGN (Dangerous Goods Note), z wyszczególnieniem numeru UN, klasy oraz grupy pakowania produktu.

Listy numerów UN można znaleźć w Internecie

Nie odpowiadamy za treść z innych stron internetowych

Dokument DGN – pusty, do wypełnienia przy rezerwacji ładunków niebezpiecznych

Czym są Ładunki Niebezpieczne/ADRy?

„Ładunek niebezpieczny jest to każdy towar, który może stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego.”

Ładunki niebezpieczne są podzielone na klasy.

dangerous goods labels

Wszystkie towary niebezpieczne są rozpoznawane za pomocą numeru UN oraz Prawidłowej Nazwy Przewozowej(Proper Shipping Name – PSN).

Pojazdy

Zgodnie z kodem IMDG, każdy pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio oznakowany, w tym ciężarówki/busy/cysterny:

  1. Prawidłowa Nazwa Przewozowa musi znajdować się z każdej strony pojazdu.
  2. Prawidłowa Nazwa Przewozowa musi być wyszczególniona w rozmiarze nie mniejszym, niż 65mm. Tekst ten musi być w widocznym kolorze.
  3. Na pojeździe muszą znajdować się odpowiednie naklejki (jak powyżej).

W każdym porcie odbywają się kontrole, by wykryć źle oznakowane pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne.

Rezerwacje

Rezerwacji dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne można dokonać online. Wystarczy wybrać opcję "Tak" na stronie szczegółów rezerwacji i wypełnić formularz (Dangerous Goods Note; Towary niebezpieczne). Następnie należy wysłać ją do naszego działu obsługi klienta w celu zatwierdzenia.

O towarach klasy 1 i 7 MUSIMY zostać poinformowani na 72 godziny przed przybyciem do portu. W przypadku niektórych rodzajów towarów niebezpiecznych mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

hazardous goods yes

Uwaga - nie możemy wypełnić DGN za Ciebie. Powinieneś jednak być w stanie uzyskać odpowiednie informacje od dostawcy Twoich towarów.

Eurotunnel Freight i towary niebezpieczne

Pewne zasady dotyczące transportu towarów niebezpiecznych promami Eurotunnel Freight są inne. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem Akceptowane i zabronione towary niebezpieczne z Eurotunnel Freight oraz najnowszym przewodnikiem po towarach niebezpiecznych LeShuttle Freight.

Z uwagi na dodatkowe procedury bezpieczeństwa, Eurotunnel Freight może akceptować jedynie regularne rezerwacje kontraktowe na przewóz materiałów radioaktywnych. Podlegają one również rygorystycznym kryteriom wstępnej autoryzacji przez Eurotunnel. Jednorazowe rezerwacje na przewóz materiałów radioaktywnych nie mogą być dokonywane przez Eurotunnel i muszą być dokonywane przez operatora promowego pod warunkiem uzyskania zgody.

Przy przeprawach Eurotunelem należy pamiętać, że przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wszystkie towary niebezpieczne muszą zostać wstępnie zgłoszone do Eurotunelu przez Freightlink, a także zadeklarowane przez kierowcę podczas odprawy, chyba że są przewożone w ograniczonych ilościach. Pojazdy, które pojawią się z niezgłoszonymi towarami niebezpiecznymi, mogą napotkać niepotrzebne opóźnienia lub zostać całkowicie niedopuszczone do przewozu.

Przepisy

Jeżeli przewozisz ładunki niebezpieczne, musisz mieć na uwadze, że przepisy obejmujące transport towarów niebezpiecznych na drodze, różnią się od tych obowiązujących na morzu. To dotyczy również ADRów przewożonych w ograniczonych ilościach (Limited Quantities). Wszystkie ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do Freightlink z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, a pojazdy muszą posiadać odpowiednie oznakowanie.

Potwierdzenia rezerwacji ładunków niebezpiecznych

Rezerwacje nie są potwierdzane do momentu, aż operator zaakceptuje przewóz ładunków niebezpiecznych na danej przeprawie. Brak odpowiedniej dokumentacji oraz oznakowania pojazdu może skutkować odmową przyjęcia pojazdu na prom.

Kierowcy MUSZĄ mieć przy sobie fizyczną kopię dokumentu DGN przez cały czas.

Shipping Hazardous Goods - What you need to know

Szukaj i rezerwuj

śr., 28 lut 2024
czw., 29 lut 2024
Potrzebna pomoc