Jak zarezerwować przewóz ładunków niebezpiecznych?

Przewóz ładunków niebezpiecznych musi być deklarowany co najmniej 24 godziny przed planowaną przeprawą promową. Należy zgłaszać wszystkie ładunki niebezpieczne, nawet te zapakowane w ograniczonych ilościach (Limited Quantity).

Przed rezerwacją należy przesłać nam dokument DGN (Dangerous Goods Note), z wyszczególnieniem numeru UN, klasy oraz grupy pakowania produktu.

Listy numerów UN można znaleźć w Internecie

Nie odpowiadamy za treść z innych stron internetowych

Dokument DGN – pusty, do wypełnienia przy rezerwacji ładunków niebezpiecznych

Czym są Ładunki Niebezpieczne/ADRy?

„Ładunek niebezpieczny jest to każdy towar, który może stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego.”

Ładunki niebezpieczne są podzielone na klasy.

dangerous goods labels

Wszystkie towary niebezpieczne są rozpoznawane za pomocą numeru UN oraz Prawidłowej Nazwy Przewozowej(Proper Shipping Name – PSN).

Pojazdy

Zgodnie z kodem IMDG, każdy pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio oznakowany, w tym ciężarówki/busy/cysterny:

  1. Prawidłowa Nazwa Przewozowa musi znajdować się z każdej strony pojazdu.
  2. Prawidłowa Nazwa Przewozowa musi być wyszczególniona w rozmiarze nie mniejszym, niż 65mm. Tekst ten musi być w widocznym kolorze.
  3. Na pojeździe muszą znajdować się odpowiednie naklejki (jak powyżej).

W każdym porcie odbywają się kontrole, by wykryć źle oznakowane pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne.

Rezerwacje

Rezerwacje pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, mogą być zrobione online. Przy rezerwacji należy wybrać opcję „TAK” – obok pola ładunki niebezpiecze, następnie wypełnić Dokument DGN i przesłać go do nas.

Uwaga - nie możemy wypełnić DGN za Ciebie. Jednak powinieneś być w stanie uzyskać prawidłowe informacje od dostawcy swoich towarów.

Przy rezerwacji Eurotunnelu należy pamiętać, że przepisy tego operatora różnią się od przepisów na drodze oraz na morzu. Wszystkie ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane wcześniej do nas – dadatkowo kierowca przy odprawie musi ponownie zadeklarować, że przewozi towary ADR.

Przepisy

Jeżeli przewozisz ładunki niebezpieczne, musisz mieć na uwadze, że przepisy obejmujące transport towarów niebezpiecznych na drodze, różnią się od tych obowiązujących na morzu. To dotyczy również ADRów przewożonych w ograniczonych ilościach (Limited Quantities). Wszystkie ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do Freightlink z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, a pojazdy muszą posiadać odpowiednie oznakowanie.

Potwierdzenia rezerwacji ładunków niebezpiecznych

Rezerwacje nie są potwierdzane do momentu, aż operator zaakceptuje przewóz ładunków niebezpiecznych na danej przeprawie. Brak odpowiedniej dokumentacji oraz oznakowania pojazdu może skutkować odmową przyjęcia pojazdu na prom.

Kierowcy MUSZĄ mieć przy sobie fizyczną kopię dokumentu DGN przez cały czas.

Shipping Hazardous Goods - What you need to know

Rezerwacje

Najważniejsze pytania:

Szukaj i rezerwuj

pt., 17 wrz 2021
sob., 18 wrz 2021
Potrzebna pomoc