Interaktywna Mapa Przepraw Promowych

  • Do wjazdu lub tranzytu przez terytorium francuskie wymagane jest obecnie świadectwo podróży. Każdy kierowca wjeżdżający na terytorium Francji (promem, Eurotunelem lub granicą lądową) musi mieć certyfikat dostępny do okazania organom kontroli granicznej. POBIERZ CERTYFIKAT PODRÓŻY FRANCJI
  • Najnowsze aktualizacje operatorów na temat Coronavirus (Covid-19) i formularze dotyczące kondycji kierowców, dostępne są na naszej stronie Coronavirus (Covid-19) - aktualizacji operatorów promowych..

Mapa pokazuje porty Europy kontynentalnej oraz łączące się z nimi trasy morskie. Kliknij w którykolwiek z portów lub powiększ aby zobaczyć szczegóły portu na mapie.