Ważna informacja

Ważna informacja:

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku osób, do których została ona adresowana.
Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, jej przesyłanie, rozpowszechnianie oraz kopiowanie jest surowo zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez przypadek, prosimy o odesłanie jej do nadawcy oraz o natychmiastowe usunięcie.

Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości należą wyłącznie do jej autora i niekoniecznie reprezentują poglądy i opinie Freightlink Solutions Ltd. Freightlink Solutions Ltd wymaga od pracowników, aby nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z poczty elektronicznej. Jakiekolwiek tego typu wiadomości są sprzeczne z polityką firmy i stanowią przekroczenie zakresu obowiązków służbowych osoby, której to dotyczy. Freightlink Solutions Ltd nie ponosi odpowiedzialności za takie wiadomości, natomiast pracownik będzie osobiście odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i inne powstałe zobowiązania.

OSTRZEŻENIE: Wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Freightlink Solutions Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusem komputerowym przesłanym w tej wiadomości.

Wszystkie ceny podlegają opodatkowaniu VAT obowiązującego w danej strefie geograficznej / dla firm zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej VAT wynosi zero procent / dla firm zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii do cen doliczany jest obowiązujący na wyspach VAT. Wszystkie ceny odnoszą się do podróży w jedną stronę, dla pojazdów standardowych, nie przewożących towarów niebezpiecznych. Oferty cenowe obowiązują przez okres 30 dni.

Rezerwując przeprawę promową bazując na ofercie cenowej, lub cenach podanych na stronie czy też w Aplikacji, podpisujesz jednocześnie umowę z Freightlink Solutions Ltd. Obejmuje ona rezerwację oraz najnowszą wersję Warunków Współpracy na dzień rezerwacji. Podczas rezerwacji akceptujesz Warunki Rezerwacji i Płatności z Freightlink Solutions Lts, akceptujesz warunki Operatora promowego, z którym rezerwacja została dokonana oraz akceptujesz Warunki Handlowe BIFA 2011, ktorych kopia dostępna jest na żądanie.

Wszystkie rezerwacje przetwarzane są zgodnie z aktualnym wydaniem Warunków Handlowych BIFA – British International Freight Association.

Freightlink Solutions Ltd jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod adresem: Quarry Bank, Chorley Road, Walton-Le-Dale, Preston, PR5 4JN, UK. Numer rejestracji firmy: 04838153. Numer VAT: GB 842 1813 44.