Finnlines logo

Aktualizacja Finnlines - Zabezpieczenie ładunku w jednostkach transportowych

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec uszkodzeniom ładunku, chcielibyśmy przypomnieć naszym klientom, jak ważne jest zabezpieczenie ładunku wewnątrz jednostek oraz wyposażenie jednostek w punkty mocowania i podparcia podczas transportu morskiego.

Odpowiedzialność za zabezpieczenie i wsparcie ładunku wewnątrz jednostki spoczywa głównie na nadawcy. W tym kontekście odnosimy się do naszych Warunków Przewozu.

Finnlines doraźnie monitoruje zabezpieczenie ładunku w jednostkach ładunkowych w portach. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek będziemy musieli zatrzymać jednostkę do czasu prawidłowego zabezpieczenia. W takim przypadku nasze inspekcje zwiększą się i skupią się również na innych jednostkach klienta, dopóki bezpieczny przewóz ładunku nie będzie mógł być kontynuowany. Finnlines zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za wszelkie bezpośrednie koszty wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia lub wsparcia ładunku. Należy pamiętać, że władze przeprowadzają również kontrole podczas transportu drogowego i w portach.

Zgodnie z ustawą o żegludze morskiej kapitan statku może odmówić przyjęcia pojazdów drogowych, które nie spełniają powyższych wymogów.

Informacje na temat zabezpieczania ładunku są dostępne w publikacjach, takich jak

  • Kodeks CTU
  • Europejskie wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym
  • MSC.1/Circ. 1498 (w szczególności strony 65 - 119)

Finnlines

13 Październik 2023

Szukaj i rezerwuj

czw., 30 lis 2023
pt., 1 gru 2023
Potrzebna pomoc