Przewodnik po Łotwie

Łotwa, ze stolicą w Rydze, jest krajem położnym nad Morzem Bałtyckim od strony lądowej graniczącym z takimi krajami jak Estonia, Litwa, Rosja i Białoruś. Łotwa odzyskała niepodległość 21 sierpnia 1991, po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. 01 maja 2004 roku Łotwa stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, zachowując jednak swoją walutę – łat łotewski. 01 stycznia 2014 roku Łotwa przyjęła walutę Euro. Łotwa zajmuje obszar o wielkości niespełna 25.000 m2 i ma populację liczącą około 2.000.000.

Operatorzy promowi świadczą regularne usługi promowe z Łotwy do Szwecji i Niemiec. Stena Line oferuje usługi transportu z miejscowości Liepaje i Ventspils do Travemunde w Niemczech, oraz z Ventspils do Nynashamn w Szwecji. AVE Line również oferuje usługi transportu promowego z Rygi, stolicy Łotwy, do Travemunde, a linie promowe Tallink Silja kursują pomiędzy Sztokholmem w Szwecji a Rygą.

Podczas podróży na terytorium Łotwy, kurierzy, kierowcy samochodów dostawczych i ciężarowych zobowiązani są do posiadania ze sobą następujących dokumentów: paszport z okresem ważności na minimum kolejne sześć miesięcy, prawo jazdy ze zdjęciem wraz z egzemplarzem oficjalnego tłumaczenia, upoważnienie na jazdę, oryginalne dokumenty rejestrowe pojazdu, zaświadczenie o ubezpieczeniu (w tym zaleca się posiadanie Green Card Insurance) a krajowe tablice rejestracyjne muszą być umieszczone z tyłu pojazdu. Należy również przestrzegać zasad ruchu drogowego obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli podróż uwzględnia przekroczenie granicy z Łotwy do Rosji lub na Białoruś, kierowcy powinni być świadomi możliwości dość częstych opóźnień trwających nawet do kilka dni. Należy posiadać wszelkie odpowiednie dokumenty importowe wraz z dokonanymi wcześniej należnymi opłatami celnymi.

Opłaty drogowe są obowiązkowe w przypadku pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Opłaty te można dokonać w formie elektronicznej na stronie www.lvvignette.eu lub gotówką bądź kartą kredytową w terminalach i biurach Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Transportu Drogowego.

Na Łotwie obowiązują określone ograniczenia odnośnie ciężaru oraz rozmiaru pojazdów. Ograniczenie wysokości wynosi 4,0m a maksymalna szerokość to 2,55m lub 2,6m dla pojazdów chłodni. W kwestii długości pojazdów, samochody ciężarowe obowiązuje ograniczenie do 12m, ciężarówki z naczepą 16.5m a pociągi drogowe ( road trains) 18,75m. Maksymalne dozwolone masy brutto pojazdów są następujące: samochody ciężarowe o długości do 12m obowiązuje następujące ograniczenie (2-osiowe - 18ton), (3-siowe - 25t, 26t jeżeli oś napędowa wyposażona jest w koła bliźniacze i ma pneumatyczne zawieszenie ), (4-osiowe - 32t pod warunkiem, że dwie osie to osie kierujące a oś napędowa wyposażona jest w koła bliźniacze i jest pneumatyczna). Masa ciężarówek z naczepą zależy od konfiguracji osi i jest następująca: (4-osiowe (2+2) 36t), (4-osiowe (2+2) wyposażone w opony bliźniacze i z zawieszeniem pneumatycznym 38t), (5/6-osiowe (2+3, 3+2/3)40t. Ciężar 44t jest dozwolony jeżeli osie są (3+2/3) i używane do transportu kontenerów ISO lub jeżeli pojazd jest 6-osiowy w konfiguracji (3+3). Ciężarówki z naczepą obowiązuje ograniczenie długości do 16,5m. Długość pociągów drogowych nie może przekroczyć 18,75m a limit wagowy jest następujący: 4-osiowe (2+2) 36t, 5/6-osiowe (3+2/3+3)40t a 6-osiowe (3+3) 44t. Pojazdy przekraczające powyższe wymogi wymagają uzyskania specjalnego zezwolenia, które należy uzyskać co najmniej 10 dni przed przyjazdem, od poniższej instytucji:

State Joint Stock Company Latvian State Roads 3 Gogola Street Ryga LV-1050 Tel: 00 371 702 8169

Na Łotwie ograniczenia odnośnie transport towarów nie obowiązują na weekendy i w dni świąteczne/ustawowo wolne od pracy, chociaż kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych powinni zdawać sobie sprawę, że w centrum Rygi obowiązują określone ograniczenia w ramach szczytu komunikacyjnego w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 10:00 i od 16:00 do 19:00 . Przy przejazdach przez niektóre mosty, minimalna odległość jaka należy zachować pomiędzy pojazdami ciężarowymi wynosi 40 m.

Przebywając na Łotwie, przewoźnicy i kierowcy samochodów dostawczych i ciężarowych muszą mieć na względzie obowiązujące w tym kraju przepisy ruchu drogowego. Należy pamiętać że podczas jazdy światła mijania muszą być zawsze włączone. Obowiązkowe jest posiadanie w wyposażeniu pojazdu: zestawu pierwszej pomocy, gaśnicy, dwóch trójkątów ostrzegawczych, kamizelki odblaskowej oraz zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Pojazdy dostawcze i ciężarowe o masie poniżej 3,5 ton mają obowiązek posiadania opon zimowych w okresie od 01 grudnia do 01 marca.

Na Łotwie obowiązują ograniczenia prędkości. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h. Poza obszarem zabudowanym limit prędkości dla pojazdów o masie poniżej 7,5t wynosi 90 km/h. Pojazdy o masie przekraczającej 7,5t poza obszarem zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. W przypadku wykroczeń drogowych stosowane są mandaty na miejscu zdarzenia z wymogiem natychmiastowej zapłaty. Dozwolona prawem zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,05% i na miejscu dokonywane są, losowo, badania kierowców na obecność alkoholu oraz narkotyków. Odmowa wykonania pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu może prowadzić do nałożenia surowszych kar.

W nagłych sytuacjach należy łączyć się z poniższymi alarmowymi numerami telefonów: policja 02, straż pożarna 01, pogotowie ratunkowe 03, lub numer 112 jako numer alarmowy z telefonów komórkowych. Numer telefonu do komendy policji drogowej to 00 371 720 8055.

Więcej informacji można uzyskać od:

Latvian Transport Authority (Łotewska Agencja ds. Transportu] www.sam.gov.lv email satmin@sam.gov.lv

Latvian Hauliers Association [Łotewskie Stowarzyszenie Przewoźników Morskich] email sekretariats@lauto.lv

Latvian Customs [Łotewski organ celny] – Tel: 00 370 704 7500

Szukaj i rezerwuj

śr., 28 lut 2024
czw., 29 lut 2024
Potrzebna pomoc