Bezpieczenstwo na promie

Zasady bezpieczeństwa na promie

Podczas podróży promem Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa podczas jazdy przez terminale i na wjeździe na promy towarowe.

Aby upewnić się, że w trakcie podróży podjąłeś wszystkie wymagane środki ostrożności, przygotowaliśmy dla ciebie krótką listę kontrolną.

Wszyscy pasażerowie muszą zostać zadeklarowani

Ważne jest, aby w sytuacji niebezpieczeństwa operator miał dokładny zapis osób znajdujących się na pokładzie. Często opłaty za dodatkowych pasażerów nie są naliczane, ale niezadeklarowanie wszystkich pasażerów stanowi zwykle naruszenie warunków i twoja podróż może zostać anulowana. Należy pamiętać, że brak ważnego dokumentu tożsamości również może skutkować odmową wejścia na teren obiektu portowego.

Wszyscy kierowcy powinni zadeklarować także łączną wagę naczepy i jej zawartości, gdy zostaniesz o to poproszony podczas odprawy.

Przyjazd do terminala

  • Wyświetlane ograniczenia prędkości muszą być przestrzegane na wszystkich terminalach. Należy zauważyć, że w niektórych terminalach policja egzekwuje lokalne przepisy drogowe.
  • Wszystkie promy mają ograniczenie prędkości na pokładzie, w zakresie od 6 do 10 mil na godzinę. Ważne jest, aby było to przestrzegane w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia statku, innych pojazdów oraz aby zapobiec szkodom dla innych pasażerów i pracowników portowych.
  • Korzystanie z telefonów komórkowych podczas poruszania się po terenie terminalu oraz na naszych statkach jest zabronione.
  • Wszelkie dokumenty dotyczące sprzętu, ładunku lub miejsca przeznaczenia należy umieścić wewnątrz sprzętu.
  • Ze względu na zdrowie innych pasażerów i zapobieganie pożarom na pokładzie wszyscy operatorzy stosują surową politykę zakazu palenia. Do palenia należy używać wyłącznie wyznaczonych miejsc.

Przez cały czas utrzymuj odsłonięte zasłony w kabinie

Ze względów bezpieczeństwa personel obsługujący musi być w stanie widzieć wnętrze twojej kabiny, aby zapewnić przestrzeganie takich zasad, jak odłączanie urządzeń elektrycznych i trzymanie zwierząt w kabinie bez nadzoru.

Plandeka musi być zawsze prawidłowo przymocowana do przyczepy oraz musi być w dobrym stanie.

W celu uniknięcia utraty lub uszkodzenia ładunku, należy upewnić się, że plandeki i mocowania są prawidłowo zamocowane.

Po załadowaniu wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w swojej kabinie

Wadliwy sprzęt elektryczny może być główną przyczyną pożaru na promach. Wadliwe okablowanie może spowodować iskrę, która może zapalić kabinę. Ważne jest upewnienie się, że wszelkie nagrzewnice na paliwo, pomocnicze jednostki zasilania* (APU), ogniwa paliwowe lub akumulatory są odłączane po zakończeniu eksploatacji pojazdu, oraz że są bezpiecznie umieszczone na pokładzie statku (*technologia zapewniająca pojazdom zasilanie prądem przemiennym/stałym, które może być wykorzystywane do zasilania klimatyzacji, ogrzewania lub pomocniczych urządzeń elektrycznych).

Nie zostawaj w swoim pojeździe

Przebywanie w kabinie kierowcy podczas transportu jest surowo zabronione i niezgodne z prawem morskim. Po wejściu na statek kierowca musi opuścić swoją kabinę i udać się do pomieszczeń dla maszynisty towarowego. Przy wyładunku w porcie przybycia jednostki z towarzyszącym kierowcą muszą natychmiast opuścić port wraz z zadeklarowaną przyczepą.

Kamizelki Odblaskowe

W niektórych terminalach lub obszarach może być wymagane noszenie kamizelek odblaskowych. Obowiązkiem klientów jest upewnienie się, że otrzymali je kierowcy lub agenci działający w ich imieniu. W razie potrzeby należy je nosić, a nie tylko umieszczać na oparciu siedzenia kierowcy.

Każdemu kierowcy lub wykonawcy, który nie przedstawi dowodu posiadania kamizelki/kurtki odblaskowej przy wejściu do terminali, można odmówić wjazdu.

Upewnij się, że twój korek paliwa jest zamocowany na miejscu

Unikaj wycieku paliwa z twojego pojazdu. Może to spowodować na pokładzie pożar, uszkodzenia i obrażenia. Tankując swoje pojazdy przed wysyłką, pozostaw odpowiednią rezerwę (przestrzeń) w swoich zbiornikach, tak by mieć pewność, że nie wystąpią wycieki paliwa.

Oznakowanie niebezpiecznych jednostek

Wszystkie niebezpieczne jednostki przedstawione do wysyłki muszą być prawidłowo oznakowane/opatrzone odpowiednimi tabliczkami.

Nie zostawiaj zwierząt bez nadzoru

Jeśli jest to dozwolone na pokładzie (zasady operatora różnią się w przypadku kierowców frachtowych), w trakcie całej podróży zwierzęta powinny być zabezpieczone (najlepiej na smyczy). Nie wolno ich zostawiać samych w kabinie kierowcy lub poza samochodem, ponieważ stanowi to potencjalne zagrożenie zarówno dla zwierzęcia, jak i innych pasażerów.

Kontrole bezpieczeństwa

Zgodnie z Międzynarodowymi przepisami dotyczącymi statków i obiektów portowych (ochrona), operatorzy mają prawny obowiązek ułatwiania procedur sprawdzania pojazdów towarowych zgłoszonych do wysyłki, w zależności od poziomu bezpieczeństwa, na którym działa port.

W wyniku tych przepisów Twój kierowca może zostać przeszukany i/lub przesłuchany przez pracowników ochrony po przybyciu do portu.

To wyszukiwanie/przeszukiwanie jest całkowicie losowe, odbywa się we wszystkich typach jednostek i wśród wszystkich klientów.

Kontrola składa się z jednej z poniższych części:

  • przeszukanie wnętrza kabiny wraz z zawartością

  • oględziny ciała kierowcy i ewentualnych pasażerów (z zastrzeżeniem przepisów krajowych)

  • oględziny zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu

Każdej osobie, która odmówi przeszukania lub przesłuchania,nie będzie mieć wstępu na teren obiektu portowego.


Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów oraz warunków bezpieczeństwa promu, sprawdź strony internetowe poszczególnych operatorów i naszą stronę dotyczącą warunków przewozu przewoźnika.

Szczegóły dotyczące zabezpieczania różnego typu pojazdów na stronie StenaLine.

Dokument z informacjami na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa na promach DFDS tutaj.

10 Maj 2023

Szukaj i rezerwuj

śr., 28 lut 2024
czw., 29 lut 2024
Potrzebna pomoc