Ferry funnel

Siarka 2020: Nowe przepisy dotyczące emisji promów na Morzu Irlandzkim

Od 1. stycznia 2020 roku operatorzy promów na Morzu Irlandzkim będą musieli przestrzegać nowych przepisów dotyczących ilości siarki używanej w paliwie napędzającym główne silniki ich statków.

Od stycznia na pokładach statków obowiązywać będą nowe światowe przepisy dotyczące siarki, ograniczając zawartość siarki do 0,5% paliwa. Rozporządzenie to ma na celu znaczne zmniejszenie ilości tlenku siarki wytwarzanego przez statki, a zatem ma duże korzyści zdrowotne i środowiskowe dla planety, szczególnie dla populacji mieszkających w pobliżu portów i wybrzeży. Wiadomo, że tlenki siarki powodują objawy oddechowe, kwaśne deszcze i szkodzą życiu roślin.

Limity siarki

Głównym typem oleju „bunkrowego” dla statków jest ciężki olej opałowy, uzyskiwany z ropy naftowej przez destylację. W ropie naftowej może znajdować się siarka, która po spaleniu jest wydalana w emisjach ze statków. Od 2005 roku stosowana jest międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki w celu zmniejszenia emisji tlenków siarki ze statków.
Do 31. grudnia 2019 roku limit zawartości siarki w paliwie okrętowym pozostaje na poziomie 3,5% w przypadku promów pływających poza obszarami kontroli emisji. Morze Irlandzkie znajduje się obecnie poza obszarami kontroli emisji, ale od 1. stycznia 2020 roku operatorzy będą prawnie zobowiązani do zapewnienia przestrzegania przez ich statki nowej dolnej granicy. Alternatywnie mogą zmienić używane paliwo lub sposób ograniczenia emisji.

Paliwa alternatywne

Dostępne są nowe rodzaje paliw o niskiej zawartości siarki, takie jak skroplony gaz ziemny (LNG) i biopaliwo, ale kosztują one więcej niż obecne paliwo. Paliwo stanowi dużą część całkowitego kosztu operatora promu, a ten nieunikniony dodatkowy koszt zostanie przekazany klientom w postaci nowej dopłaty dla niskiej zawartości siarki. Prawdopodobnie zostanie to zrealizowane poprzez zwiększenie stawek BAF/MARPOL, choć niektórzy operatorzy stwierdzili, że zastąpią obecną opłatę BAF nową dopłatą paliwową. Ta nowa dopłata będzie prawdopodobnie obowiązywać od grudnia, aby zapewnić zgodność z terminem 1. stycznia. Zmiana ta może być skomplikowanym procesem, a niezgodne paliwo będzie musiało zostać całkowicie usunięte z każdego statku.

Phil Simpson, Dyrektor we Freightlink, powiedział;

Wraz z końcem wyłączenia Morza Irlandzkiego z unijnej dyrektywy dotyczącej siarki, w styczniu 2020 roku, promy na Morzu Irlandzkim będą podlegać tym samym zasadom, co inne obszary żeglugi. Chociaż wzrost kosztów nie jest mile widziany, termin ten jest znany od kilku lat, a europejscy przewoźnicy od wielu lat płacili takie dopłaty na różnych liniach żeglugowych.

Jako alternatywną, ale drogą opcję, promy mogą nadal kupować ciężki olej opałowy, ale instalować „płuczki” w celu zmniejszenia wydobycia tlenku siarki wydalanego w spalinach. To rozwiązanie jest kontrowersyjne. Wiele portów, w tym port w Dublinie, zakazuje stosowania projektów płuczek z otwartą pętlą ze względów środowiskowych. Operatorzy na Morzu Irlandzkim, Seatruck i P&O Ferries, ogłosili już, że będą korzystać z nowego 0,5% paliwa zamiast płuczek.

Warto pamiętać, że ze względu na ilość ładunku i pasażerów przewożonych promem, są one nadal jednym z najbardziej energooszczędnych dostępnych środków transportu. Inwestując w lepsze technologie efektywności energetycznej, statki mogą spalać mniej paliwa, a tym samym wytwarzać mniejszą emisję.

30 Sierpień 2019

Szukaj i rezerwuj

śr., 27 wrz 2023
czw., 28 wrz 2023
Potrzebna pomoc