DFDS logo

Aktualizacja DFDS: Towary niebezpieczne - typowe problemy i możliwe rozwiązania

Ważne informacje

Niektóre przepisy i wyłączenia kodu ADR różnią się w porównaniu z kodem IMDG. Oto kilka kluczowych przykładów: wymagania dotyczące punktów zapłonu, deklarowanie przesyłek przewożonych w ograniczonych ilościach, nazwy techniczne wymagane dla zanieczyszczeń morskich, zgodny certyfikat pakowania kontenera/pojazdu i dodatkowe konflikty między numerami ONZ, szczególnie w odniesieniu do kwasów i zasad. Ważne jest, aby pamiętać, że gdy niebezpieczny ładunek jest transportowany drogą morską, kod IMDG ma pierwszeństwo przed kodem ADR.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zwiększył się wzrost liczby niebezpiecznych odmów.

W związku z tym przygotowaliśmy poniższą tabelę, w której wymienione są niektóre z typowych problemów, z którymi mamy do czynienia po przybyciu do portu, wymogi Kodeksu IMDG i możliwe rozwiązania:
Współpracujemy ściśle z MCA, będącą Agencją Wykonawczą Departamentu Transportu. Udostępniamy jej odpowiednie zgodne i niezgodne informacje oraz pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa na obszarach morskich i przybrzeżnych. MCA pomaga nam również w zapewnieniu wsparcia naszym klientom, aby stale zapewniać bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków.

Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agen...

Niekompletny certyfikat pakowania kontenera/pojazdu

Minimalne informacje wymagane na Certyfikacie Pakowania to imię i nazwisko, data i podpis. Musi je wypełnić osoba, która zapakowała i załadowała towary na pojazd.

Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu musi być wypełniony przez osobę odpowiedzialną za załadunek towarów na pojazd.

Niekompletna deklaracja

Minimalne informacje wymagane w deklaracji nadawcy to data i podpis.

Musi ją wypełnić osoba, która wypełniła notatkę o towarach niebezpiecznych (DGN).

Nadawca jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych informacji w DGN oraz musi wypełnić i podpisać Deklarację.

Temperatura zapłonu zbyt niska dla PGIII

Grupa pakowania III ma zwykle minimalną temperaturę zapłonu 23 °C. Jeśli jednak lepkość produktu spełnia wymagania określone w IMDG 2.3.2.2, możemy zaakceptować temperaturę zapłonu poniżej 23 °C.

Jeżeli towary spełniają wymagania określone w 2.3.2.2, muszą zawierać w DGN uwagę „Zgodne z IMDG 2.3.2.2”. Będziemy wtedy mogli zaakceptować ładunek z punktem zapłonu poniżej 23 °C.

Jeśli powyższe nie jest podane w DGN lub jeśli produkt nie spełnia wymogów określonych w IMDG 2.3.2.2, wówczas ładunek zostanie odrzucony.

Jedna waga dla wielu numerów UN

Dla każdej właściwej nazwy przewozowej, numeru UN i grupy opakowaniowej muszą być wymienione oddzielne wagi i informacje o opakowaniu.

Ważne jest, aby każda inna właściwa nazwa przewozowa, numer UN i grupa opakowaniowa posiadały własne informacje o wadze i opakowaniu. Jeśli nie można tego ustalić, ładunek zostanie odrzucony.

Brak karty o towarach niebezpiecznych

O ile produkt nie jest wyłączony z Kodeksu IMDG, należy zapewnić w pełni wypełnioną i podpisaną kartę towarów niebezpiecznych oraz certyfikat pakowania kontenera/pojazdu, które są zgodne z Rozdziałem 5.4 Kodeksu IMDG, dla wszystkich niebezpiecznych towarów.

Jeśli nie można ustalić, czy produkt jest niebezpieczny, ładunek zostanie odrzucony do momentu dostarczenia wypełnionego DGN.

Brak wymaganych informacji w DGN

Każdy towar niebezpieczny musi posiadać minimalne wymagane informacje, zgodnie z IMDG 5.4.1.4. Obejmują one:

  • Numer UN
  • Prawidłową nazwę przewozową (uzupełnioną o poprawną nazwę techniczną produktu, jeśli to konieczne)
  • Klasę podstawową (w tym podpodział*)
  • Wszelkie podrzędne ryzyko(a)*
  • Grupę pakowania*
  • Nazwę techniczną*
  • Informacje o opakowaniu i wadze.

*Jeśli ma zastosowanie.

W przypadku braku wymaganych informacji ładunek zostanie odrzucony. Poprawione DGN musi zostać dostarczone przed zatwierdzeniem wysyłki.

Przesyłka klasy 1.4 w zamkniętej jednostce transportowej

Przesyłki klasy 1.4 różnią się w zależności od tego, jak muszą być transportowane, zwłaszcza klasy 1.4C, 1.4G i 1.4D. Muszą być wysłane w zamkniętej jednostce transportowej i są ograniczone do 10 kg na statek.

Przed wysyłką musi zostać wypełniony formularz jednostki transportu zamkniętego (CTU)

Mamy nadzieję, że ten przewodnik jest interesujący dla ciebie i twoich klientów oraz będzie przydatny przy wstępnym doradztwie w zakresie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że zmniejszy to wszelkie potencjalnie niepotrzebne odmowy towarów niebezpiecznych po przybyciu do portu.

Dział rezerwacji frachtu DFDS

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasz poradnik ADR lub skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

23 Lipiec 2019

Szukaj i rezerwuj

pt., 12 kwi 2024
sob., 13 kwi 2024
Potrzebna pomoc