Promy na Wyspy Szkockie - Hebrydy

  • Do wjazdu lub tranzytu przez terytorium francuskie wymagane jest obecnie świadectwo podróży. Każdy kierowca wjeżdżający na terytorium Francji (promem, Eurotunelem lub granicą lądową) musi mieć certyfikat dostępny do okazania organom kontroli granicznej. POBIERZ CERTYFIKAT PODRÓŻY FRANCJI
  • Najnowsze aktualizacje operatorów na temat Coronavirus (Covid-19) i formularze dotyczące kondycji kierowców, dostępne są na naszej stronie Coronavirus (Covid-19) - aktualizacji operatorów promowych..

Istnieje ponad 60 tras promowych łączących Wyspy Szkockie (Hebrydy) ze Szkocją. Najpopularniejszymi trasami promowymi dla kierowców ciężarówek i busów są: Stornoway - Ullapool, Ardrossan - Brodick, Wemyss Bay - Rothesay oraz Aberdeen - Lerwick.

Promy Cargo do Wyspy Szkockie

 
Częstotliwość
Czas przeprawy
 
 
5 przepraw tygodniowo
8 godzin przeprawy
2 przeprawy dziennie
15 godzin przeprawy
Wiele przepraw dziennie
55 minut przeprawy
Wiele przepraw dziennie
Jedna godzina przeprawy
Wiele przepraw dziennie
2 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
2 godziny przeprawy
4 przeprawy tygodniowo
8 godzin przeprawy
1 przeprawa tygodniowo
25 minut przeprawy
Orkney Ferries
Wiele przepraw dziennie
10 minut przeprawy
3 przeprawy tygodniowo
6 godzin przeprawy
Wiele przepraw dziennie
18 minut przeprawy
Wiele przepraw dziennie
2 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
45 minut przeprawy
Wiele przepraw dziennie
4 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
5 godzin przeprawy
Wiele przepraw dziennie
3 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
50 minut przeprawy
Wiele przepraw dziennie
5 godzin przeprawy
Wiele przepraw dziennie
25 minut przeprawy
Wiele przepraw dziennie
25 minut przeprawy
2 przeprawy dziennie
2 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
2 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
Jedna godzina przeprawy
Wiele przepraw dziennie
2 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
2 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
3 godziny przeprawy
Wiele przepraw dziennie
35 minut przeprawy

Operatorzy