Zapobiegaj nielegalnym wejściom do twojego pojazdu

Van and truck at a port

Firmy transportu drogowego i ich kierowcy muszą zabezpieczyć swoje pojazdy przybywające do Wielkiej Brytanii, aby powstrzymać wejście do nich przez „nieupoważnione osoby”.

Jako firma transportowa, jeśli nie zabezpieczysz swojego pojazdu i zostaniesz przyłapany na nielegalnym przewiezieniu do Wielkiej Brytanii osób, które nie mają prawo w niej przebywać, otrzymasz karę cywilną (lub grzywnę).

Grzywny mogą wynosić do 2000 £ za każdą osobę, którą przewozisz i kierowcę. Właściciel lub najemca pojazdu może zostać ukarany grzywną. Nie myśl, że nie spotka cię grzywna tylko dlatego, że nie jest to twój własny pojazd.

Zminimalizuj grzywnę, bądź bezpieczny - 15 sposobów zapobiegania dostępowi do twojego pojazdu

 • Posiadaj skuteczne urządzenia zabezpieczające, które zabezpieczają twój pojazd, ładunek i przyczepę
 • Upewnij się, że baldachim/zasłona ciężarówki nie jest rozdarta
 • Sprawdź, czy przewody uszczelniające są nieuszkodzone i przechodzą przez wszystkie punkty mocowania
 • Podaj kierowcy listę kontrolną bezpieczeństwa pojazdu, aby nie było wątpliwości, co ma robić

 • Regularnie sprawdzaj, czy kierowcy przestrzegają instrukcji
Clandestine entrants - security checklist
 • Sprawdź, czy po załadowaniu pojazdu zabezpieczone są kłódki, uszczelki i linki przechylne

 • Kontrole pojazdu (zarówno ciężarówki, jak i vana) powinny być wykonywane przez kierowcę po każdym postoju, okresie odpoczynku i przed wjazdem do Wielkiej Brytanii
 • Sprawdź wnętrze pojazdu i przyczepy (w stosownych przypadkach)
 • Sprawdź nachylenia i dachy ciężarówki pod kątem uszkodzeń
 • Sprawdź zewnętrzne schowki pod kątem podejrzeń
 • Sprawdź przestrzeń poniżej pojazdu
 • Sprawdź kabinę kierowcy
clandestine entrants padlocks
 • Podróżując promem i Eurotunelem zawsze bądź czujny wobec problemów stwarzanych przez migrantów
 • Przed zaokrętowaniem skorzystaj z dostępnych kontroli i w miarę możliwości uzyskaj pisemne potwierdzenie

 • JEŚLI prowadzony jest skuteczny system bezpieczeństwa ma żadnej odpowiedzialności, gdy można wykazać, że kierowca nie wiedział i nie miał uzasadnionych podstaw do podejrzeń, że tajny uczestnik był lub może być ukryty na pokładzie jego pojazdu
clandestine entrants effective system

Potrzebujesz więcej porad na temat zapobiegania wejściom przez nieupoważnione osoby? Spójrz na następujące źródła