Ładunki Niebezpieczne/ADR

Freight Link Solutions doradzimy w zorganizowaniu transportu promowego dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

Wypełniony dokument Dangerous Goods Notes musi zostać wysłany faxem do naszego Biura Obsługi Klienta : +44 (0) 944 847 9001 co najmniej 12 godzin przed planowaną podróżą.

Niektóre ładunki niebezpieczne nie mogą być przewożone promami pasażerskimi bądź wymagają specyficznych warunków na promie. W takich przypadkach wybór tras jest ograniczony do tych, które obsługiwane są przez promy towarowe (12 pasażerów lub mniej) bądź promy z ograniczoną liczbą miejsc dla pasażerów.

We każdym wypadku, pojazd przewożący ładunki niebezpieczne musi być oznakowany specjalnymi symbolami w kształcie trójkąta, w celu ostrzeżenia oraz uwidocznienia klasyfikacji przewożonych ładunków niebezpiecznych. Symbole te muszą być widoczne po obu stronach pojazdu oraz odpowiadać międzynarodowemu kodowi International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Poprawne wymiary oznakowań to : 250mm X 250mm (romb); klasa ładunku niebezpiecznego musi być zarówno przedstawiona w formacie numerycznym jak i obrazkowym.

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta : +44 (0) 1772 851 940

Flammable GasFlammable LiquidFlash point poniżej 32'C