UK Government

Rząd Wielkiej Brytanii – aktualizacja modelu operacyjnego nowego docelowego obszaru granicznego (sierpień 2023 r.)

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował dziś (29 sierpnia 2023 r.) nowy docelowy model operacyjny dotyczący obszaru granicznego (BTOM), ustanawiający nowe kontrole mające na celu utworzenie światowej klasy systemu granicznego opartego na inteligentniejszym wykorzystaniu danych i technologii. Dla użytkownika IPAFFS ten nowy model najprawdopodobniej będzie oznaczać zmianę sposobu importowania towarów do Wielkiej Brytanii. Model został opracowany we współpracy z rządami Szkocji i Walii w celu wdrożenia spójnego podejścia do tematu importu. BTOM został opracowany w wyniku szeroko zakrojonej współpracy z branżą przygraniczną i przedsiębiorstwami w całej Wielkiej Brytanii. Uwzględniono w nim informacje zwrotne z projektu docelowego modelu operacyjnego dotyczącego granicy, który został opublikowany w kwietniu 2023 r. Po rozważeniu opinii zainteresowanych stron na temat wyzwań związanych z wdrażaniem postanowiliśmy nieznacznie zmienić harmonogram pierwotnie opublikowany w wersji roboczej BTOM. Dzięki temu przedsiębiorstwa i ich łańcuchy dostaw będą miały czas na przygotowanie się do zmian.

Należy pamiętać, że zmiany te nie będą miały wpływu na przepływ kwalifikujących się towarów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii, która w dalszym ciągu będzie korzystać z nieograniczonego dostępu. Nie wpłyną one również na przepływ towarów z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, którego ustalenia określono w ramach Windsor Framework.

Nowe etapy wdrażania TOM

31 stycznia 2024 r

Wprowadza się eksportowe świadectwa zdrowia i świadectwa fitosanitarne dla produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych średniego ryzyka importowanych do Wielkiej Brytanii z krajów UE i EFTA, w tym towarów irlandzkich, a także niekwalifikujących się towarów z Irlandii Północnej.
Wprowadzenie wstępnego zgłoszenia dla niekwalifikujących się produktów zwierzęcych, roślinnych i roślinnych pochodzących z Irlandii Północnej i Irlandii.

30 kwietnia 2024 r

Wprowadza się kontrolę dokumentów oraz kontrole bezpośrednie i identyfikacyjne na granicy produktów zwierzęcych, roślinnych i roślinnych średniego ryzyka importowanych do Wielkiej Brytanii z krajów UE i EFTA (z wyłączeniem towarów importowanych z Republiki Irlandii).
Istniejące inspekcje roślin/produktów roślinnych wysokiego ryzyka z UE zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia do punktów kontroli granicznej.
Zaczniemy także upraszczać import z krajów spoza UE. Obejmie to zniesienie świadectw zdrowia i rutynowych kontroli produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka z krajów spoza UE, a także zmniejszenie poziomów kontroli fizycznych i identyfikacyjnych produktów zwierzęcych średniego ryzyka z krajów spoza UE. Wstępne zgłoszenie nie będzie już wymagane w przypadku roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka.

31 października 2024 r

Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony importu z UE wejdą w życie.

Ograniczony zbiór danych wprowadzony na potrzeby przywozu i korzystania z jednolitego okna handlowego w Wielkiej Brytanii wyeliminuje, w miarę możliwości, powielanie danych w różnych zbiorach danych poprzedzających przywóz – takich jak bezpieczeństwo i ochrona oraz wcześniej złożone zgłoszenia celne.

Od 31 października 2024 r

Wprowadzenie dokumentów i kontroli tożsamości opartych na ryzyku oraz kontroli bezpośrednich produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych średniego ryzyka oraz żywności i paszy niepochodzącej od zwierząt pochodzącej z UE na zachodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. (Termin rozpoczęcia kontroli bezpośrednich niekwalifikujących się towarów przemieszczanych z wyspy Irlandii zostanie potwierdzony jesienią 2023 r.)

Rząd Wielkiej Brytanii

05 Wrzesień 2023

Szukaj i rezerwuj

pt., 12 kwi 2024
sob., 13 kwi 2024
Potrzebna pomoc