Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (ENS i EXS)

Co to jest deklaracja bezpieczeństwa i ochrony?

Deklaracja bezpieczeństwa i ochrony (SSD) jest stosowana przez służby graniczne do analizy potencjalnego ryzyka, jakie stwarzają na ich terytorium towary przekraczające ich granicę. Nie dotyczy ona ceł i podatków. Istnieją dwa rodzaje deklaracji - ENS (skrócona deklaracja wjazdu) i EXS (skrócona deklaracja wyjazdu).

AKTUALIZACJA DOT. ENS (IMPORT DO WIELKIEJ BRYTANII)

W lipcu 2022 r. nie będzie już obowiązywał wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony podczas importu do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (S&S GB). Wymóg ten został przełożony na koniec 2023 roku.

Kto jest odpowiedzialny?

Za złożenie Deklaracji bezpieczeństwa i ochrony odpowiedzialny jest "Operator" (‘Carrier’). Przy transporcie typu RoRo (promowym) dla pojazdów z kierowcą jest to przewoźnik (haulier). W przypadku przyczep bez kierowcy jest to operator promu, ALE wielu operatorów promowych przekazało ten obowiązek swoim klientom - przewoźnikom. Oznacza to, że przewoźnicy muszą dostarczyć SSD do Systemu Kontroli Importu (ICS) UE lub Irlandii Północnej.

Jakie dane muszę dostarczyć do ICS?

Zgłaszający

 • Ważny numer EORI
 • Imię i nazwisko oraz adres
 • Numer referencyjny

Operator

 • Przewoźnik (dla pojazdów z kierowcą)
 • Operator promu (dla przyczep bez kierowcy)

Towary

 • Całkowita liczba przesyłek i waga
 • Rodzaj przesyłek
 • Wszelkie znaki i numery referencyjne

Informacje o trasie

 • Miejsce przekroczenia granicy (nazwa portu)
 • Godzina i data ETA

Dane pojazdu

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Plomba na przyczepie (jeśli dotyczy)

Informacje dotyczące importu

 • Numer EORI importera
 • Opis towarów
 • Numery taryfowe