Zaostrzenie przepisów kontrolnych w Anglii

Zmiany w przepisach brytyjskich

UK Border Agency wprowadza od kwietnia zaostrzony obowiązek kontroli paszportowo – identyfikacyjnej przy wszystkich portach i granicach państwowych z Wielką Brytanią. Oznaczać to będzie dla Eurotunellu, że każdy kierowca i pasażer podróżujący pociągiem będzie miał obowiązek podania danych osobowych takich, jak : imię i nazwisko, data urodzenia, numer paszportu oraz data ważności dowodu tożsamości przy korzystaniu z tunelu. Odmowa podania powyższych danych będzie równoznaczna z brakiem możliwości podróży.