Transportowe Spotkania Wschodnich Sąsiadów

  • Do wjazdu lub tranzytu przez terytorium francuskie wymagane jest obecnie świadectwo podróży. Każdy kierowca wjeżdżający na terytorium Francji (promem, Eurotunelem lub granicą lądową) musi mieć certyfikat dostępny do okazania organom kontroli granicznej. POBIERZ CERTYFIKAT PODRÓŻY FRANCJI
  • Najnowsze aktualizacje operatorów na temat Coronavirus (Covid-19) i formularze dotyczące kondycji kierowców, dostępne są na naszej stronie Coronavirus (Covid-19) - aktualizacji operatorów promowych..

W dniach 21 – 24 kwietnia 2015 Moskwa gościć będzie liderów ze świata transportu i logistyki na corocznych targach TRANSRussia. Jest to największa i najobszerniejsza wystawa intermodalna w Rosji obejmująca całe spektrum przemysłu i usług transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego.

Ponad 500 wystawców i ponad 22000 uczestników spotyka się co roku na imprezie kształtując przyszłość transportu i logistyki w Rosji.

Targi TransRussia dają transportowi i logistyce możliwość promocji swoich produktów i usług pośród tysięcy producentów, właścicieli ładunków oraz pojazdów.

Od debiutu w 1996 roku impreza jest oficjalnie wspierana przez Ministerstwo Transportu i Międzynarodową Federację Spedytorów. Wystawa została uznana za najlepszą imprezę z zakresu tematyki transportu, magazynowania i łańcucha dostaw.

Partnerujemy eventowi i z tego względu mamy przyjemność zaproszenia wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Trans Russia! Dołącz do nas.