Kwietniowe Expo Silesia w Sosnowcu

  • Do wjazdu lub tranzytu przez terytorium francuskie wymagane jest obecnie świadectwo podróży. Każdy kierowca wjeżdżający na terytorium Francji (promem, Eurotunelem lub granicą lądową) musi mieć certyfikat dostępny do okazania organom kontroli granicznej. POBIERZ CERTYFIKAT PODRÓŻY FRANCJI
  • Najnowsze aktualizacje operatorów na temat Coronavirus (Covid-19) i formularze dotyczące kondycji kierowców, dostępne są na naszej stronie Coronavirus (Covid-19) - aktualizacji operatorów promowych..

Targi Transportu Spedycji i Logistyki Silesia TSL EXPO

Freightlink ma przyjemność zaproszenia na kolejną edycję Targów Transportu Spedycji i Logistyki Silesia TSL EXPO, które odbędą się w Sosnowcu, w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku.

Zakres tematyczny wydarzenia skoncentrowany jest na transporcie wewnątrzzakładowym oraz logistyce, transporcie drogowym.

Pierwszego dnia targów w Centrum Konferencyjnym Expo Silesia odbędzie się prezentacja Izby Celnej z Katowic, podczas której poruszone zostaną tematy takie jak: „Ułatwienia celne i podatkowe 2015+” oraz „Centrum Informacji Służby Celnej – najważniejszy jest Klient”. Kolejną prezentację pt.: „Naruszenia czasu pracy kierowców w aspekcie fałszowania zapisów urządzeń rejestrujących” przeprowadzą przedstwiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W drugim dniu, na seminarium pt. „Prawno-podatkowe aspekty branży TSL”, które poprowadzą eksperci firmy doradczej ECDDP Sp. z o.o., poruszane będą takie tematy, jak:
• Płaca minimalna w Niemczech (MiLog – prawno – podatkowe obowiązki przewoźnika)
• Rozliczenie czasu pracy kierowców
• Optymalizacja podatkowa branży transportowej
• Podatek VAT w branży TSL

Podczas targów SielsiaTSL EXPO odbędą się również Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA oraz Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej SILPOSTEX.

Zapraszamy do udziału!

Bezpłatne zaproszenie