Freightlink wspiera kraje bałtyckie. Marzec 2015

W dniach 18 - 20 marca 2015 St Petersburg w Rosji przeobraża się w stolicę transportu.
Marcowa wystawa TransBaltic to nowy event, będący platformą dla przemyłu transportowego umożliwiającą pokaz produktów, usług i technologii wykorzystywanych w kompleksowych usługach transportowych. Trans Baltic ma na celu wprowadzenie dialogu między środowiskiem biznesu i organami rządowymi oraz dostarczenie rozwiązań usprawniających system operacyjny branży transportowo-logistycznej.
St Petersburg jest największym centrum komunikacyjnych na terenie Rosji z najbardziej rozwiniętym przemysłem portowym.

Profil Wystawy:

  • Szczegółowe zagadnienia z branży biorąc pod uwagę różne rodzaje transportu i logistyki: morze, powietrze, ziemia, możliwości interakcji międzysektorowej
  • Przegląd technologii i systemów do optymalizacji procesów logistycznych
  • Nowości, technologie i usługi w zakresie transportu i logistyki, transportu i infrastruktury magazynowej
  • Międzynarodowa współpraca w dziedzinie transportu, rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych
  • Przewoźnik ładunków
  • Transport i Logistyka Sektor Bałtyku z Rosja

Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie