Ponadgabaryty

Prosimy skorzystać z poniższego formularza w celu uzyskania informacji na temat ceny dla pojazdu ponadgabarytowego ( dłuższy niż 18m i/lub szerszy niż 2.5m i/lub wyższy niż 4m i/lub cięższy niż 44t). Ceny mogą ulec zmianie w przypadku podania wartości innych niż rzeczywiste. Prosimy mieć na uwadze, że nie jest zależnym od nas czy dany armator przyjmie rezerwację pojazdu ponadgabarytowego na wybraną przeprawę. Prosimy o możliwie wczesne dokonywanie rezerwacji dla pojazdów ponadgabarytowych. Armatorzy mogą prosić o dodatkowe informacje odnośnie osi, parametrów ładunku itp. Ceny obowiązują przez okres 30 dni.