Warunki Płatności

IMPORTANT TRAVEL UPDATES

  • Do wjazdu lub tranzytu przez terytorium francuskie wymagane jest obecnie świadectwo podróży. Każdy kierowca wjeżdżający na terytorium Francji (promem, Eurotunelem lub granicą lądową) musi mieć certyfikat dostępny do okazania organom kontroli granicznej. POBIERZ CERTYFIKAT PODRÓŻY FRANCJI
  • Karta Lokalizacji Pasażerów MUSI być wypełniona dla wszystkich pasażerów przed wjazdem lub powrotem do Wielkiej Brytanii. Dowiedz się więcej
  • TRASY MORZA ADRIATYCKIEGO - W przypadku podróży do Grecji wszyscy kierowcy MUSZĄ przesłać Kartę Lokalizacji Pasażerów na 72 godziny przed przyjazdem

Konta Kredytowe

Płatność klientów korzystających z polecenia przelewu będzie ściągana 25-ego dnia kolejnego miesiąca po wystawieniu faktury. Dla przykładu: płatności za rezerwcje styczniowe będą regulowane 25-ego lutego.

Credit Card

Płatność kartą kredytową odbywa się przez telefon - wystarczy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta +44 (0) 1772 851 940

Gotówka/Czek

Zapłata gotówką/czekiem musi zostać dokonana co najmniej 24 godziny przed odpływem promu.

Credit/Debit cardsBezpieczne i wygodne płatności online