New Euro Van Emission Standard Sept 2016

Nowe standardy emisyjne

Nowe standardy emisyjne dla pojazdów typu Van wchodzą w życie 1ego września 2016. Jak już wcześniej informowaliśmy operatorzy przepraw promowych pływających po wodach objętych kontrolą konwecji MARPOL musieli zmiejszyć emisje zanieczyszczeń z silników statków. Nowe rozporządzenie Euro 6 wchodzące w życie 1 września 2016 ma pomóc w osiagnieciu celów postawionych przez Wielką Brytanię i Komisję Europejską w zakresie jakości powietrza.

W wyniku rozporządzenia wszystkie pojazdy klasy 1,2 i 3 zarejestrowane po 1 września 2015 będą teraz należeć do kategorii N.

Co oznacza kategoria N dla pojazdów typu Van?

Pojazdy kategorii N to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu ładunków. Kategorię N dla pojazdów typu Van dzielimy na:

  • Klasa 1 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 1305 kg
  • Klasa 2 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 1305 kg, ale nie przekraczającej 1760 kg
  • Klasa 3 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 1760 kg

Czym jest Europejski standard emisji spalin?

Europejski standard emisji spalin jest to norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo będą wprowadzone nowe testy wytrzymalościowe silników aby zagwarantowaćosiagnięcie wymaganych norm.

Na czy bedą polegać nowe przepisy EURO 6?

W uproszczeniu będzie to oznaczać, że emisje tlenków azotu zostaną obniżone z 180mg/km do 80mg/km. Wartości graniczne liczby cząstek stałych wprowadzone wcześniej ustawą Euro 5b pozostaną bez zmian.

Czym są i skąd pochodzą tlenki azotu?

Powietrze,którym oddychamy jest mieszaniną gazów i aerozoli skladającą sie na atmosferę ziemską. Czyste powietrze zawiera około 80% azotu i 20% tlenu oraz śladowe ilości argonu, dwutlenku wegla oraz innych gazów. Tlenki azotu powstają głównie w procesach spalania azotu i tlenu podczas energetycznego spalania paliw.

Na czym będą polegać nowe testy „wytrzymałościowe” oraz testy „RDE”?

W ramach przepisów nowego rozporządzenia EURO 6, producenci pojazdów silnikowych będą musieli udowodnić poziom emisji spalin w normalnych warunkach drogowych mierzonych za pomocą przenośnych systemów pomiarowych (PEMS) mocowanych w samochodach. Testy RDE (Real Driving Emission – ang. emisje w normalnych warunkach drogowych) mają uzupełnić badania labolatoryjne, a ich rezultaty będą uzwględniane w certyfikatach zgodności. Wszystkie pojazdy typu

Van będa musiały pomyślnie przejść testy RDE. Jednak i w tym przypadku, istnieje pewna elastyczność. Testy RDE nie mogą być identyczne dla wszystkich pojazdów, ponieważ czynniki takie jak warunki pogodowe, jakość dróg oraz natężenie ruchu drogowego będą bezpośrednio wpływały na ich wyniki. Rozwiązaniem powyższego problemu będzie wprowadzenie tzw. „współczynnika zgodności”. Terminy wdrożenia testów RDE oraz „współczynnika zgodności” nie zostaly jeszcze ustalone.

Dodatkowe informacje

EU Commission Regulation

07 Czerwiec 2016

Szukaj i rezerwuj

czw., 30 cze 2022
pt., 1 lip 2022
Potrzebna pomoc