sanitary ssd ens c88

Harmonogram zmian w imporcie towarów z UE do Wielkiej Brytanii

Niezmiernie ważne jest, aby Twoja firma była przygotowana na wszystkie dalsze zmiany, które będą miały wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i obsługę procedur celnych podczas transportu towarów z UE do Wielkiej Brytanii.

Październik 2021

Towary fitosanitarne i sanitarne

Od 1 października 2021 r. nastąpią znaczące zmiany w transporcie towarów fitosanitarnych i sanitarnych. Przy wjeździe do Wielkiej Brytanii z krajów członkowskich UE wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego (POAO) będą musiały posiadać świadectwo sanitarne. Pozwoli to na przeprowadzenie zdalnej kontroli dokumentów. Import ten musi być również wstępnie zgłoszony przed przybyciem do GB przez importera za pośrednictwem systemu IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System).

Ważne jest, aby wszystkie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ABP) posiadały świadectwo sanitarne. Jeśli świadectwo sanitarne nie jest dostępne, należy skontaktować się z APHA (Animal and Plant Health Agency) i być może zamiast tego możliwe będzie przewiezienie towaru na podstawie pozwolenia i dokumentu handlowego. Towary te oraz importerzy HRFANO (High-Risk Food or Feed Not of Animal Origin) również muszą zostać wstępnie zgłoszeni do IPAFFS.

Styczeń 2022

Deklaracje bezpieczeństwa I ochrony (S&S GB)

Obecnie składanie ENS (Entry Summary Declaration) dla towarów, które są przewożone z UE-GB nie jest wymagane. Od 1 stycznia 2022 roku to się zmieni i konieczne będzie złóżenie odpowiedniej deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (SSD) przy każdym imporcie do- i eksporcie z Wielkiej Brytanii. Pamiętaj, aby zapoznać się z narzędziem CustomsLink SSD/ENS builder, aby przygotować je szybko i łatwo!

Deklaracje celne przywozowe

Pełna deklaracja celna jest wymagana dla wszystkich towarów w momencie importu.

Towary fitosanitarne i sanitarne

Od 1 stycznia 2022 roku, POAO i ABP będą musiały wjeżdżać do GB z UE przez ustalone miejsce wjazdu z BCP (Border Control Post).

Produkty zarodkowe z UE będą musiały posiadać świadectwo sanitarne, co umożliwi przeprowadzenie kontroli dokumentów. Towary te muszą być również wstępnie zgłoszone przez importera za pośrednictwem IPAFFS, przed wwiezieniem ich do GB. Po przybyciu na terytorium GB podlegają one nowym wymogom celnym od 1 stycznia 2022 r.

Wszystkie towary przywożone w ramach HRFANO powinny być również wwożone przez przejście graniczne i muszą być wstępnie zgłoszone przez importera przed ich przybyciem do GB. Umożliwi to przeprowadzenie kontroli dokumentów, kontroli identyfikacyjnych i kontroli fizycznych, zanim towary te dotrą do miejsca przeznaczenia.

Marzec 2022

Towary fitosanitarne

Od 1 marca 2022 r. wszystkie żywe zwierzęta (w tym koniowate), które są importowane do Wielkiej Brytanii z państw członkowskich UE, będą musiały posiadać świadectwo sanitarne, co pozwoli im przejść przez kontrolę dokumentów, identyfikację i kontrolę fizyczną na przejściu granicznym w ustalonym miejscu wjazdu. Towary te będą musiały być wstępnie zgłoszone przez importera za pomocą IPAFFS.

Od marca 2022 r. wszystkie zwierzęta wysokiego ryzyka importowane do Wielkiej Brytanii z UE będą podlegały ustalonym kontrolom. Kontrole pozostałych zwierząt będą oparte na bezpieczeństwie biologicznym i zagrożeniach dla zdrowia publicznego w momencie przywozu.

Ważne jest, aby Twoja firma była przygotowana na wszystkie powyższe zmiany, tak abyś nie musiał się martwić o późniejsze opłaty celne. Śledź naszego bloga, aby dowiedzieć się więcej o aktualizacjach związanych z branżą, które mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia działalności.

POBIERZ PRZEWODNIK PRZYWOZU UE-GB W FORMACIE PDF

26 Sierpień 2021

Szukaj i rezerwuj

śr., 28 lut 2024
czw., 29 lut 2024
Potrzebna pomoc