Brexit scrabble

Brexit | Aktualności (część druga) – wpływ na brytyjskich kurierów i przewoźników

W zeszłym miesiącu, pisaliśmy o możliwych problemach dla brytyjskich kurierów i przewoźników. W tym miesiącu, wraz z napływem nowych informacji, chcielibyśmy przyjrzeć się im z bliska.

Dostęp do rynku EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Kwestia zagwarantowania swobodnego dostępu do rynku EEA jest ogromnie ważna, zarówno dla gospodarki Wilekiej Brytanii, jak i dla jej przemysłu transportowego. Celem przyszłych negocjacji będzie ustalenie tak bliskich stosunków z Unia Europejską, jak to tylko jest możliwe. Pomimo ogromnego deficytu handlu Wielkiej Brytanii (wiecej importu towarów i usług niż eksportu), wartość wywozu towarów i usług z UE (który stanowi obecnie około 44% jej całego eksportu) wynosi 220 mld GBP .

Jest oczywiste, że Wielka Brytania będzie nadal prowadzić wymianę handlową z resztą świata, jednakże ustalenie nowych umów handlowych na taką skalę nie nastąpi z dnia na dzień. Prosimy pamiętać o tym, że nowe prozumienia handlowe, oznaczają większe możliwości dla przewoźników, kurierów oraz spedytorów, którzy będą mogli przemieszczać towary transportem lotniczym lub dalekomorskim zamiast wewnątrzunijnym transportem drogowym.

Granice między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Na chwilę obecną, istnieje pełna swoboda przemieszczania sie towarów i usług między Wielką Brytanią i krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W przyszłości, jakiekolwiek porozumienie wymagające dodatkowych opłat lub odpraw celnych będzie miało ogromny wpływ na brytyjski przemysł transportowy. W praktyce, z dnia na dzień, znacznie zwiększą się wymagania dotyczące dokumentacji oraz restrykcyjność kontroli na przejściach granicznych. Koszt odprawy celnej jest najczęściej pokrywany przez dostawcę lub odbiorcę towaru.

Dyrektywa w sprawie czasu pracy

Wielka Brytania będzie musiała albo opracować swoją własną wersję rozporządzenia albo dalej stosować się do unijnej dyrektywy. Niezależnie od rezultatu, kierowcy opuszczający Wielką Brytanię będą zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Opłata paliwowa

Gospodarka Wielkiej Brytanii wykazuje systematycznie oznaki spowolnienia. Wielka Brytania ma najwyższe stawki opłaty paliwowej w całej Unii Europejskiej, utrzymujące sie na poziomie 57.95 pensów za litr. Dla porównania, opłata paliwowa w Luxemburgu wynosi 40.18 pensów za litr. Czy nowy kanclerz skarbu Philip Hammond zdecyduje się na obniżenie stawek opłaty paliwowej by pobudzić ożywienie gospodarcze ?

Irlandia

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, granica między Irlandią a Irlandią Płn. będzie jedyną lądową granicą Wielkiej Brytanii z Unią Europejską (zakładając, że Szkocja pozostanie częścią Wielkiej Brytanii). Utrzymanie i dalszy rozwój stosunków gospodarczych ma znaczenie kluczowe dla wszystkich partii politycznych Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na obecną chwilę, kanclerz Niemiec Angela Merkel ciągle odmawia udzielenia odpowiedzi na ten temat. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May udzieliła niedawno wywiadu, w którym potwierdziła, że :

“Wielka Brytania nie chce powrotu kontroli na granicy z Republiką Irlandi po wyjściu z Unii Europejskiej.”

Opłaty za roaming na terytorium Unii Europejskiej

Jak już wcześniej informowaliśmy, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów uzgodnili, że całkowite zniesienie dodatkowych opłat za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą, nastąpi w czerwcu 2017 roku. Biorąc pod uwagę, że rozporządzenia artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego nie zostaną wprowadzone w życie w tym roku, Wielka Brytania będzie ciągle państwem członkowskim w momencie wprowadzenia nowych przepisów. Jest mało prawdopodobne, ale nie wykluczone, że operatorzy sieci komórkowych podwyższą opłaty za roaming dla brytyjskich klientów.

Obywatele Unii Europejskiej zatrudnieni jako kierowcy samochodów ciężarowych przez brytyjskie firmy przewozowe

Wraz z gwałtownym spadkiem liczby brytyjskich kierowców samochodów ciężarowych w ciągu ostatnich dwóch lat, można zauważyć stopniowy wzrost zatrudnienia kierowców pochodzących z unijnych krajów członkowskich. W rzeczywistości, bez napływu pracowników z Unii Europejskiej, doszłoby do całkowitego paraliżu gospodarki Wielkiej Brytanii. Swobodny przepływ pracowników po wyjściu Wielkiej Brytanii z EU jest kwestią budzącą wiele emocji. Jej skutki, odczujemy jednak dopiero w dłuższej perspektywie. Według sprawozdania Stowarzyszenia Transportu Towarowego FTA warunki pracy brytyjskich kierowców, będą musiały ulec gwałtownej poprawie by zachęcić młodych ludzi do podjęcia tego zawodu, co w efekcie przywróci przemysłowi transportowemu możliwość zrównoważonego i długookresowego rozwoju.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego EHIC

Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EHIC uprawnia do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w czasie pobytu jej posiadacza na terytorium innego państwa członkowskiego. Z analizy danych statystycznych Miniterstwa Zdrowia wynika, że w latach 2013-2014 EU wydało ono 155 mln GBP na pokrycie kosztów leczenia obywateli Wielkiej Brytanii. Dla porównania, koszt leczenia obywateli Unii przebywających na terytorium Welkiej Brytanii wynosił 30 mln GBP - zdumiewająca proporcja 5:1. Jeżeli to zagadnienie, nie zostanie uwzględnione podczas negocjacji z UE, firmy brytyjskie będą zmuszone zwiększyć wysokość składek na podstawowe ubezpieczenia zdrowotne.

Stabilność funta

10 procentowy spadek wartości funta od czasu referendum ws. Brexitu powoduje jednocześnie 10 procentowy wzrost cen kupna towarów na terenie EU. Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że ropę na rynkach światowych kupuje się za dolary, co wpływa na wzrost jej ceny za litr. W celu uniknięcia dodatkowych opłat spowodowanych niekorzystnym kursem walut, brytyjscy kurierzy i przewoźnicy podróżujący po terytorium UE, powinni ograniczyć dokonywanie zakupów do niezbędnego minimum. Zasada ta nie dotyczy zakupu paliw, które są tańsze w EU.

27 Lipiec 2016

Szukaj i rezerwuj

sob., 9 gru 2023
ndz., 10 gru 2023
Potrzebna pomoc