Ferries to Lithuania

Promy Cargo do Litwa

 
Częstotliwość
Czas przeprawy
 
 
2 przeprawy tygodniowo
30 godzin przeprawy
1 przeprawa dziennie
13 godzin przeprawy
1 przeprawa dziennie
20 godzin przeprawy
2 przeprawy tygodniowo
19 godzin przeprawy
5 przepraw tygodniowo
29 godzin przeprawy
6 przepraw tygodniowo
34 godziny przeprawy
2 przeprawy dziennie
20 godzin przeprawy

Operatorzy